Sindrom de hipersensibilizare medicamentoasă multiplă asociat statusului hipotiroidian vs sindrom neuroimunologic? (prezentare de caz)

Provocarea acestui caz a fost diferenţierea între diagnosticul şi etiologia multiplelor reacţii clinice polimorfe şi heterogene. Iniţial s-a presupus un sindrom de hipersensibilizare multiplă la medicamente,- condiţie ce reprezintă alterarea răspunsului imun al corpului faţă de multiple medicamente, nu neapărat un raspuns alergic, ce asociază febră, rash, adenopatie cu infiltrare limfocitică, afectare hepatică şi nefrită interstiţială. Diagnosticul este clinic, bazat pe istoricul pacientului, iar singurul test util este testul de citotoxicitate, rezultat în prezenţa anticorpilor citocromului P 450(1,2). ...

acum 2 ani | Citiți articolul