Autor: Prof. Univ. Manuela Russu

Prof. Univ. Manuela Russu

UMF „Carol Davila”, Bucureşti
Autori:  Manuela Russu1 Profesor universitar, CORNELIUS ANTONESCU2 masterand, Adriana GHELMENE1 Doctorand, Daniela Degeratu23 MD, PhD,  Șerban Nastasia1 Șef lucrặri 1 Universitatea de Medicinặ şi Farmacie “Carol...