Provocarea inteligenței artificiale – Doctorul ChatGPT?

Author

Publicat la data de 13-09-2023
Categoria: Chirurgie Generală

The challenge of artificial intelligence – ChatGPT Doctor?

Modul prin care o inteligență artificială (AI) poate fi numită astfel a fost prima dată propus în 1950 de către Alan Turing (The Imitation Game) [1]. Acesta constă în capacitatea acelei mașini guvernate de AI de a putea discuta cu o persoană și a convinge un observbator neutru că este, de asemenea, om. Este interesant că în articolul său din 1950 A. Turing preconiza că în 50 de ani acest test va fi trecut, fapt care s-a petrecut mult mai devreme. Aceasta s-a petrecut în 1966 de către programul ELIZA realizat de către Joseph Weizenbaum. Elementele acestui program au fost preluate către toți dezvoltatorii de software de tip lingvistic [2]. Așa că nu este de mirare că ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) trece acest test. Ba mai mult, Chat GPT are licență medicală azi! ChatGPT a luat toate cele trei examene pentru licența medicală în S.U.A. (USMLE) fără nicio altă pregătire anterioară a sistemului [3]. Informația pare tulburătoare, pentru unii poate chiar înspăimântătoare. Sau poate este o nouă revoluție medicală.

Dar ce este ChatGPT?
ChatGPT este un chatbot (chatterbot) lansat ca prototip la 30 noiembrie 2022 de către OpenAI și a atras rapid atenția prin răspunsurile sale detaliate și consistente în multe domenii de cunoaștere. La baza acestui tip de bot se regăsește natural language processing (NLP).
Natural language processing este o tehnologie de învățare automată care oferă computerelor capacitatea de a interpreta, utiliza și înțelege limbajul uman. ChatGPT este poate, dacă nu cea mai performantă unealtă de acest tip, în mod sigur cea mai mediatizată. Acesta poate realiza mai multe tipuri de sarcini. Poate răspunde la întrebări pe diferite subiecte incluzând știință, istorie sau evenimente de actualitate. Poate genera rezumate, poate traduce și poate chiar crea lucrări originale. Tulburător sau nu, ChatGPT poate scrie linii de cod ceea ce îi permite practic să creeze software autonom (inclusive malware!) [4]. Din punct de vedere practic ChatGPT se poate angaja în discuție cu un interlocutor putând fi utilizat ca un bot, asistent virtual sau suport pentru clienți.
Utilitatea sa în medicină pare evidentă pe multiple planuri. Într-o anchetă pe LinkedIn respondenții întrebați care segmente ale sistemului de sănătate, inclusiv de terapie, vor fi influențate de tehnologia AI (Inteligența Artificială) 43% au votat „prevenția” [5]. Astfel, 23% au votat potențialul de tratament în situațiile acute iar 28% au considerat că impactul cel mai important va fi în bolile cronice. Doar 5% au votat pentru alte categorii nespecificate.
În medicina de urgență și chirurgia de urgență un punct nevralgic îl constituie triajul. Capacitatea ChatGPT sau a oricărui alt tip de AI de analiza în timp real o multitudine de date ar permite scurtarea timpului de triaj cu beneficii atât din punct de vedere medical (îmbunătățirea prognosticului, scăderea timpului de așteptare) cât și din punct de vedere al eficienței. Din acest punct de vedere ChatGPT a fost testat în 5 scenarii de triaj de către Battharam et al. care au concluzionat: „Algoritmii de învățare automată pot analiza cantități mari de date și pot identifica modele pe care oamenii le pot rata. În mod similar, ar putea crește eficiența procesului de triaj în virtutea automatizării. Lucrătorii din domeniul sănătății s-ar putea concentra pe cazuri mai complexe și ar putea oferi îngrijire mai personalizată pacienților.” [6] Pe de altă parte autorii subliniază și riscul de erori în cazul în care algoritmul AI nu este pregătit ceea ce ridică întrebarea: Cine răspunde?
ChatGPT sau echivalenți pot funcționa în postura de asistent virtual. Acesta ajută medicul în luarea unei decizii pe baza ultimelor date din literatura medicală în timp real (ultimele recomandări bazate pe dovezi, atenționarea cu privire la potențiale interacțiuni medicamentoase, ultimele ghiduri medicale etc.). Un alt domeniu unde chatboții cum e ChatGPT pot contribui foarte mult îl constituie foaia de observație electronică. AI poate sumariza antecedentele, cursul bolii, terapia etc. contribuind la simplificarea muncii medicului curant. De asemenea, pentru chirurg poate fi extrem de utilă în corectarea și elaborarea protocoalelor operatorii standardizate fără a omite detalii importante, a epicrizelor unde AI poate genera text de un nivel convenabil pentru pacienți evitând jargonul medical. ChatGPT poate ajuta chirurgul în planificarea intervențiilor.
Nu în ultimul rând, ca o consecință poate și a pandemiei de COVID, telemedicina a luat un avânt foarte serios. Consultațiile virtuale au devenit frecvente și în acest context beneficiul acestor boți merge dincolo de programări spre integrarea monitorizării pacienților cronice ba chiar oferind suport acestora. Nu întâmplător fondatorul unui program de terapie non-comercial utilizând varianta GPT-3 a recunoscut că acesta i-a permis să răspundă la 4000 de utilizatori care necesitau ajutor psihologic/psihiatric! Pe de altă parte, această situație a ridicat o problemă etică importantă, consensul experților a fost că a oferi răspunsuri pentru pacienți necesitând terapie psihologică nu este etic și este chiar imoral dacă pacienții nu sunt informați de acest lucru [7].
Un alt domeniu conex în care ChatGPT și-a dovedit utilitatea este acela al publicisticii medicale. Acesta poate produce texte științifice de valoare fiind practic deja utilizat în realizarea de articole științifice în domeniul medical. ChatGPT poate cerceta literatura și realiza sinteza rezultatelor. Totodată poate produce text de calitate care deseori nu poate fi diferențiat de cel realizat de autori umani. Această situație a ridicat considerente etice, unii editori impunând autorilor specificarea utilizării acestui tip de AI în cazul redactării articolelor trimise spre publicare [8]. În fapt, unul dintre cei mai citați autori în chimie, Rafael Luque, a publicat un studiu la fiecare 37 de ore în acest an utilizând ChatGPT [9]!
Pe de altă parte, utilizarea ChatGPT prezintă și riscuri cum sunt: confidențialitatea și siguranța datelor. Alte riscuri sunt reprezentate de posibile greșelile de diagnostic, sfaturile incorecte, lipsa unei standardizări și monitorizări și nu în ultimul rând sunt problemele de etică.
În final, putem aprecia că potențialul ChatGPT și al altor modele de AI în medicină este important atingând toate compartimentele medicale dar trebuie să ne reamintim că acestea nu sunt infailibile și trebuie folosite cu atenție.

Bibliografie

  1. Turing AM (1950) I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE. Mind LIX:433–460. doi: 10.1093/MIND/LIX.236.433
  2. Bassett C (2019) The computational therapeutic: exploring Weizenbaum’s ELIZA as a history of the present. 34:803–812. doi: 10.1007/s00146-018-0825-9
  3. Kung TH, Cheatham M, Medenilla A, et al (2023) Performance of ChatGPT on USMLE: Potential for AI-assisted medical education using large language models. PLOS Digit Heal 2:e0000198. doi: 10.1371/JOURNAL.PDIG.0000198
  4. Brewster T (Forbes S (2023) Armed With ChatGPT, Cybercriminals Build Malware And Plot Fake Girl Bots. In: Forbes. https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2023/01/06/chatgpt-cybercriminal-malware-female-chatbots/?sh=15fd38755349. Accessed 15 May 2023
  5. Rebholz C, Marggraff H (2023) Chat GPT and AI in healthcare: Just what the doctor ordered? https://www.simon-kucher.com/en/insights/chat-gpt-and-ai-healthcare-just-what-doctor-ordered. Accessed 16 May 2023
  6. Bhattaram S, Shinde VS, Khumujam PP (2023) ChatGPT: The next-gen tool for triaging? Am J Emerg Med 1–3. doi: 10.1016/j.ajem.2023.03.027
  7. Controversy and ethical concerns after the use of an artificial intelligence tool, ChatGPT, in mental health. In: Time news. https://time.news/controversy-and-ethical-concerns-after-the-use-of-an-artificial-intelligence-tool-chatgpt-in-mental-health/. Accessed 16 May 2023
  8. Altmae S, Sola-Leyva A, Salumets A (2023) Artificial intelligence in scientific writing: a friend or a foe? doi: 10.1016/j.rbmo.2023.04.009
  9. Ansede M (2023) One of the world’s most cited scientists, Rafael Luque, suspended without pay for 13 years | Science & Tech |. In: EL PAÍS English. https://english.elpais.com/science-tech/2023-04-02/one-of-the-worlds-most-cited-scientists-rafael-luque-suspended-without-pay-for-13-years.html. Accessed 16 May 2023
Dă share la acest articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.